Borg certificaat en borg opleveringsbewijs

In het kader van inboedelverzekeringen vragen verzekeraars hun klanten vaak om inbraakbeveiliging met een BORG-certificaat te laten aanleggen. Dit is een door verzekeraars erkende inbraakbeveiliging waarmee u aan de verzekeraar laat zien dat uw woning of bedrijf goed beveiligd is. Er zijn hierbij twee soorten certificaten te onderscheiden:

BORG Certificaat

Het BORG-certificaat is risicogebonden en staat voor de professionele uitvoering van elektronische én bouwkundige maatregelen die voldoen aan de criteria die horen bij het risiconiveau volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Wilt u meer uitgebreide informatie over deze VRKI? download dan hier de meest recente versie van het document opgesteld door het CCV en het Verbond van Verzekeraars.

BORG-opleveringsbewijs

Een BORG-opleveringsbewijs is installatiegebonden, dus niet gekoppeld aan het risico op inbraak voor de betreffende woning of het onderhavige bedrijfspand, en staat voor de professionele uitvoering van elektronische of bouwkundige maatregelen.

Heeft u voor uw verzekering een BORG certificaat of opleveringsbewijs nodig?

Wij helpen u graag. Maak gebruik van onze expertise en u kunt genieten van veiligheid én u voldoet aan de eisen van uw verzekeraar! Wilt u zich niet verdiepen in ingewikkelde regelgeving? Neem dan direct contact met ons op en wij nemen u deze zorg uit handen.

Na de uitvoering van beveiligingsmaatregelen kunnen wij een BORG-certificaat of een BORG-opleveringsbewijs afgeven. Hiermee kunt u als bewoner of ondernemer aantonen dat de inbraakbeveiliging deskundig en betrouwbaar is aangelegd én goed wordt onderhouden.

BORG klasse 1, 2, 3 of 4?

Verzekeraars vragen vaak om een beveiligingscertificaat in een bepaalde klasse, afhankelijk van het risico, de inbraakgevoeligheid en de attractieve goederen welke aanwezig zijn.
De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van (voor inbrekers) attractieve zaken van de inboedel. De totaal verzekerde waarde ervan bepaalt de risicoklasse.
Bij bedrijven wordt deze inbraakgevoeligheid bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de verzekerde waarde ervan en onder welke omstandigheden die goederen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld voor eigen gebruik, voor winkel/showroom of opgeslagen in een magazijn. Bekijk hier de meest recente VRKI kaart (Verbeterde risicoklassenindeling)

Kop Beveiliging, uw BORG beveiligingsbedrijf uit Leerdam

Met Kop Beveiliging uit Leerdam als BORG beveiligingsbedrijf bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige installatie, waarbij wij gebruik maken van gecertificeerde en goedgekeurde beveiligingsproducten. Onze erkenning als BORG installateur houdt in dat alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn, zowel bouwkundig als elektronisch, in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Jaarlijks worden door de bevoegde certificeringsinstelling controles uitgevoerd op de volgende criteria;

  • de bedrijfsprocessen van BORG-bedrijven
  • de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel
  • het ontwerp en de aanleg van inbraakbeveiliging
  • het installeren en opleveren van inbraakbeveiliging en het uitvoeren van onderhoud en het verhelpen van en storingen aan inbraakbeveiliging.

Kijk voor meer informatie over BORG certificering op de website van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor een BORG certificaat of opleveringsbewijs voor uw woning of bedrijf. Wilt u een gecertificeerd alarmsysteem laten aanleggen, of uw huidige inbraakbeveiliging laten certificeren? Neem contact met ons op voor advies.