Brandbeveiliging

Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud conform NEN2535 en NEN2654

Kop Beveiliging is specialist op het gebied van brandbeveiliging. Wij kunnen het ontwerp, de installatie en het onderhoud voor u uitvoeren. Bovendien beschikken wij over de volgende erkenningen:

 • Erkend branddetectiebedrijf brandmeldinstallaties
 • Erkend installatiebedrijf brandmeldinstallaties
 • Erkend onderhoudsbedrijf brandmeldinstallaties
KIWA Certificeringen | Kop Beveiliging

Sturingen en doormelden van de brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie

Behalve het signaleren en melden van brand, moet een brandmeldinstallatie ook andere automatische brandbeveiligingsinstallaties aansturen. Bijvoorbeeld ontruimingsalarmsystemen, liften of automatische blusinstallaties. Ook kan de installatie een alarm verzorgen bij de brandweer of de alarmcentrale. Nieuwe brandmeldinstallaties worden aangelegd volgens de norm NEN 2535. Bestaande brandmeldinstallaties worden onderhouden volgens de norm NEN 2654-1.

 

Rookmelders

Onderhoud aan uw BMI

Volgens de norm NEN 2654 van het actuele bouwbesluit dient er voor de periodieke controle en het preventief onderhoud van de brandmeldinstallatie een opgeleid Beheerder BMI (Beheerder Brandmeldinstallatie) aanwezig te zijn.
Deze persoon dient te zijn opgeleid en bevoegd om deze periodieke controles en het (preventief) onderhoud te mogen uitvoeren en moet deze bij houden in een logboek.
Om de controles en het onderhoud op een correcte wijze uit te kunnen voeren, is technische kennis van het systeem en van brandbeveiliging erg belangrijk. Onderstaande controles dienen we, volgens het bouwbesluit, uit te voeren.

Maandelijkse OP-controle:

 • Visuele controle van de brandmeldcentrale / brandweerpaneel en nevenpanelen.
 • Controle van de goede werking van de optische indicatoren (LED’s).
 • Controleren van de doormeldfunctie voor brandmeldingen.
 • De correcte ontvangst van de brandmelding bij de meldkamer controleren. gecontroleerd.
 • Controleren van de doormeldfunctie voor storingsmeldingen.
 • De correcte ontvangst van de storingsmelding bij de meldkamer controleren.

4- en 8 maandelijkse controle:

Bestaat uit de maandelijkse OP-controle, met als aanvulling;

 • Visuele controle of de handbrandmelders bereikbaar zijn.
 • Een check of brandmelders zich niet dichter dan 30 cm in de buurt van inventarisgoederen bevinden.
 • Visuele controle of alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren.
 • Controle of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting of bouwconstructie hebben voorgedaan.
 • Een check of het alarm organisatieplan nog voldoet.
 • Controle of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s en dergelijke nog voldoen aan de actuele situatie.
 • Controle van de meldfunctie van alle meldergroepen.

Daarnaast dient het onderhoudsbedrijf de gehele installatie jaarlijks te onderhouden, naast de bovenstaande controles. Hierbij worden alle onderdelen van het brandmeldsysteem gecontroleerd, gereinigd en indien nodig afgeregeld.

Omdat wij begrijpen welke impact het onderhoud heeft op uw bedrijf en medewerker(s), kunnen wij deze zorg volledig voor u uit handen nemen. Zo weet u zeker dat wij alles volgens de regelgeving, op tijd en met de grootste zorg uitvoeren!

Dus bent u geïnteresseerd in brandbeveiliging? Of wilt u bijvoorbeeld graag meer informatie over onze diensten en producten? Dan kunt u hieronder direct contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op voor meer informatie