Privacy verklaring

Kop Beveiliging BV (Kop Groep) gevestigd en kantoorhoudende te Leerdam (4143HV) aan de Techniekweg 18,hierna te noemen “Kop Beveiliging BV (Kop Groep)” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Kop Beveiliging BV (Kop Groep) u over de manier waarop Kop Beveiliging BV (Kop Groep) uw persoonsgegevens verwerkten hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Kop Beveiliging BV (Kop Groep) worden aangeboden.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Kop Beveiliging BV (Kop Groep) gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) past wat u op Kop Beveiliging ziet aan op uw interesses. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adressen cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Klantenservice
  U kunt bellen, e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen,maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Kop Beveiliging BV (Kop Groep)gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 3. Nieuwsbrieven
  U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Kop Beveiliging BV (KopGroep) samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Kop Beveiliging BV (Kop Groep) meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@kopgroep.eu.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:a) De doorgifte geschiedt aan een door Kop Beveiliging BV (Kop Groep) voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Kop Beveiliging BV (Kop Groep) een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;b) Kop Beveiliging BV (Kop Groep) op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties .

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Kop Beveiliging BV (Kop Groep) ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@kopgroep.eu of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website,omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Kop Beveiliging BV (Kop Groep) tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Kop Beveiliging werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Kop Beveiliging BV (Kop Groep)

 1. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Kop Beveiliging BV (Kop Groep) verwerkt ten behoeve van Kop Beveiliging. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Kop Beveiliging , tenzij Kop Beveiliging BV (Kop Groep) op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Kop Beveiliging BV (Kop Groep) behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen.Elke aanpassing zal via Kop Beveiliging bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Kop Beveiliging gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Kop Beveiliging in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 29-05-2018.