Werkwijze overvalalarm wijzigt per 1 juli 2021

De politie gaat haar werkwijze met betrekking tot een melding van een overvalalarm aanpassen per 1 juli 2021. De politie zal alléén nog door een particuliere alarmcentrales geverifieerde overvalalarm ontvangen en daar inzet op plegen. Dit betekent dat de technische beveiligingsbranche met haar particuliere alarmcentrales voortaan ook overvalalarmen moeten verifiëren. Voor PAC’s en VTC’s is verificatie dagelijks werk.

De reden voor deze verandering is een efficiëntere inzet van mensen en middelen van de politie. De aandacht van de politie voor het onderwerp overvallen wordt niet anders, de prioriteit daarvoor blijft onverminderd groot. Daarnaast blijft de ambitie gericht op het vergroten van de heterdaadkracht en de pakkans. Het honderden keren per maand nodeloos uitrukken voor meldingen door een onjuist gebruik van de overvalknop past hier niet bij.

Concreet betekent dit: het informeren van de Politiemeldkamer door de PAC vindt alleen plaats als er sprake is van een geverifieerd alarm van een daadwerkelijke overval. Vervolgens volgt er een Prio 1 uitruk van de politie. Indien er om politie-inzet wordt gevraagd en het is niet mogelijk om het alarm te verifiëren, dan daalt het alarm in prioriteit. De politie classificeert het alarm als “politie assistentie gevraagd” in plaats van de inzet met extra eenheden.

Wat betekent dit voor klanten die beschikken over een overvalknop?

De bouwmarkt, supermarkt, winkeleigenaar, het transportbedrijf en particulier zal het belang van het overval systeem opnieuw tegen het licht moeten houden. Vervolgens zult u een keuze moeten maken op welke wijze de verificatie verricht moet worden. Een installateur in de beveiligingsbranche kunt u daarbij advies geven. Kop Beveiliging staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem gerust contact op!

Bron: Techniek Nederland